Možnost varnega komuniciranja

Za stranke, ki potrebujejo ali želijo visoko stopnjo zaščite komuniciranja „na poti“, tehnično dovršeno varovanje podatkov in varovanje zaupnosti (pisnega in/ali telefonskega) elektronskega sporazumevanja med odvetnikom in stranko, Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič uporablja različne tehnološke rešitve in svetovno sprejete standarde in storitve, kot so:

- e-poštna komunikacija: PGP/GnuPG-kodiranje/šifriranje in podpisovanje e-pošte. Za vzpostavitev kodirane/šifrirane komuniciranje po e-pošti nam pošljite s certifikatom (PGP) podpisano e-pošto na naslov desk@zidar-op.si, da vključimo vaš certifikat v naš informacijski sistem;

- javni PGP-ključ (PGP public key) odvetniške pisarne vam je na voljo tukaj, in sicer za e-poštni naslov desk@zidar-op.si, prstni odtis (fingerprint): 7E7D 1940 2B7D F730 814E 208A FD29 FA8C F6D1 78AE;

- za kodirano/šifrirano komuniciranje in možnost pošiljanja kriptirane e-pošte (PGP/GnuPG) stranki od nas (iz odvetniške pisarne) nam pošljite svoj javni PGP-ključ (PGP public key), in sicer na e-poštni naslov desk@zidar-op.si oz. drug ustrezen e-poštni naslov naslovnika (člana ekipe odvetniške pisarne), s katerim želite vzpostaviti varno povezavo. Prav tako vas naprošamo, da nam pošljete prstni odtis ključa (fingerprint) na katerikoli drug način, razen po e-pošti, da preverimo veljavnost ključa, ali pa zagotovite njegovo veljavnost na drug tehnično ustrezen način na javnih strežnikih PGP/GnuPG (npr. hkp://keys.gnupg.net).