Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič

Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič že več kot deset let zagotavlja kakovostne in strokovne pravne rešitve domačim in mednarodnim strankam. Iz uspešne lokalne odvetniške pisarne se je razvila v prepoznavno in priznano strokovno odvetniško pisarno, ki ji zaupa vedno več domačih in mednarodnih strank.

Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič se nenehoma razvija, kot se z razvojem družbe spreminjajo tudi pravni izzivi. Na te učinkovito odgovarjamo pravni strokovnjaki in naši zunanji sodelavci, priznani mednarodni pravni strokovnjaki. Zagotavljamo prvovrstne pravne rešitve in pravno zastopanje na različnih pravnih področjih na vseh stopnjah v Sloveniji, Evropski uniji in pri Svetu Evrope.


Odvetništvo je poslanstvo in pravo je strast. Vsak pravni izziv nam je pomemben in za nas individualen. Učinkovite pravne rešitve in uspešno pravno zastopanje dosegamo s strastjo, predanostjo in žarom, ki ga daje pravo in ki se čuti v naši pisarni in med našimi sodelavci

Nina Zidar Klemenčič, odvetnica


Brezplačna pravna pomoč
Pravna pomoč in svetovanje socialno najšibkejšim postajata vedno pomembnejša. Zato smo leta 2013 skupaj z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje ustanovili projekt Botrstvo – brezplačna pravna pomoč. V okviru projekta, v katerem smo v treh letih pomagali že več kot 1600 socialno najšibkejšim posameznikom in družinam predvsem pri stanovanjski problematiki, uveljavljanju pravic iz naslova javnih sredstev, zdravstvenega zavarovanja in podobno. Več informacij – www.boter.si.
Brezplačno pravno pomoč pri resnih kršitvah človekovih pravic zagotavljamo tudi tistim, ki si sicer pravne pomoči ne morejo privoščiti.