Javna naročila

Javna naročila predstavljajo pomembno poslovno priložnost gospodarskih družb. V Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič poskrbimo za izpolnjevanje vseh formalnopravnih in materialnopravnih pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja, hkrati pa svetujemo tudi glede konkurenčnosti ponudbe, ki je nujna za uspeh.


Naši pravni strokovnjaki so specializirani za:

 • pravno svetovanje v vseh fazah postopka javnega naročanja, vključno s pojasnjevanjem razpisnih pogojev strankam, nasveti glede preglednosti, oceno skladnosti z razpisnimi pogoji in pripravo celotne razpisne dokumentacije, vključno s podjemnimi pogodbami, skupnimi nastopi itd.
 • pravno svetovanje in pravno pomoč pri postopkih javno-zasebnih partnerstev
 • pripravo osnutkov vsebin aktov o javno-zasebnem partnerstvu
 • pravno svetovanje in pravno pomoč pri vlaganju revizijskih in drugih zahtevkov za varstvo interesov strank
 • pravno svetovanje in pravno pomoč pri podaji ponudb
 • pravno svetovanje in pravno pomoč pri vpogledu v ponudbe
 • svetovanje ob podpisu in izvajanju pogodb

Zaupanje

Pravne izzive in zastopanje pravnih interesov nam zaupajo številne domače in tuje stranke s področij:

 • bančništva
 • trgovine
 • energetike
 • okoljevarstva
 • informacijske tehnologije
 • medijev
 • razvoja nepremičninških in večjih gradbenih projektov
 • zavarovalništva
 • in številni drugi