Pravo varstva človekovih pravic

V Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič se zavedamo, da so človekove pravice eden od temeljev demokratične družbe in človekovega dostojanstva, ter kot odgovornost sprejemamo dejstvo, da je prav pravo tisto, ki zagotavlja njihovo učinkovito uresničevanje. Naši pravni strokovnjaki imajo bogate izkušnje in znanja, ki so potrebna za pripravo zahtevnejših pravnih mnenj in ocen za uspešno svetovanje ter pomoč v konkretnih postopkih domačega in mednarodnega varstva človekovih pravic. Omogočamo pripravo zahtevnejših pravnih mnenj in zastopanj pred Evropskim sodiščem za človekove pravice ter drugimi organi Sveta Evrope in Združenih narodov. Že več let pa sodelujemo tudi s slovenskimi in mednarodnimi nevladnimi organizacijami, katerih delo se nanaša na varstvo in uresničevanje človekovih pravic.


Naši pravni strokovnjaki so specializirani za:

 • pripravo zahtevnejših pravnih mnenj na področju mednarodnih in ustavnih standardov varstva človekovih pravic (prepoved diskriminacije, pravica do osebne svobode, zasebnosti, dostojanstva, svobodnega izražanja, do okoljevarstvenih vprašanj, pravica do poštenega sojenja itd.)
 • sodelovanje z nevladnimi organizacijami
 • pripravo zahtevkov in pritožb za varstvo človekovih pravic
 • pritožbe na Evropskem sodišču za človekove pravice

Zaupanje

Pravne izzive in zastopanje pravnih interesov nam zaupajo številne domače in tuje stranke s področij:

 • bančništva
 • trgovine
 • energetike
 • okoljevarstva
 • informacijske tehnologije
 • medijev
 • razvoja nepremičninških in večjih gradbenih projektov
 • zavarovalništva
 • in številni drugi