Pravo varstva okolja

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in neposredno veljavnostjo določenih evropskih pravnih aktov se v slovenski pravni red vnašajo novi standardi na področju varovanja okolja. V Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič gospodarskim družbam, ki želijo, da bi bilo njihovo poslovanje skladno z zakonodajo in evropsko regulativo, ponujamo strokovno svetovanje in pomoč. Pravno pomoč zagotavljamo tudi različnim nevladnim in drugim organizacijam ter posameznikom pri uveljavljanju njihovih pravic, ki izhajajo iz okoljske zakonodaje.


Naši pravni strokovnjaki so specializirani za:

 • pravno svetovanje in pripravo pravnih mnenj glede pravnih vprašanj s področja okoljskega prava
 • pravno svetovanje in zastopanje na področju okoljskega prava pred upravnimi oz. regulativnimi in inšpekcijskimi organi
 • pravno svetovanje in zastopanje na področju okoljskega prava pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in Evropskim sodiščem za človekove pravice
 • pravno svetovanje in zastopanje v zvezi s kazenskopravnimi in prekrškovnopravnimi vidiki varstva okolja (prijava inšpekcijskim službam, vložitev kazenske ovadbe)

Zaupanje

Pravne izzive in zastopanje pravnih interesov nam zaupajo številne domače in tuje stranke s področij:

 • bančništva
 • trgovine
 • energetike
 • okoljevarstva
 • informacijske tehnologije
 • medijev
 • razvoja nepremičninških in večjih gradbenih projektov
 • zavarovalništva
 • in številni drugi