Telekomunikacije in pravo s področja informacijske tehnologije

Pravno svetovanje in pomoč s področja telekomunikacij in informatike segata od regulacije te panoge in vlaganj vanjo do varstva osebnih svoboščin in pravic udeležencev. Z vsemi omenjenimi vidiki se v Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič že vrsto let uspešno ukvarjamo.


Naši pravni strokovnjaki so specializirani za:

 • pridobivanje dovoljenj, svetovanje in pravno pomoč pri vlaganjih na področju informacijske tehnologije in prenosu informacijske tehnologije
 • civilnopravna zavarovanja dokazov v civilnih, gospodarskih in delovnopravnih sporih
 • zastopanje strank v postopkih, povezanih s telekomunikacijami in informacijsko tehnologijo (pred regulativnimi telesi in v sporih)
 • svetovanje s področja informacijskega prava in prava internetnih vsebin
 • zavarovanja IT-dokazov v civilnih, gospodarskih in delovnopravnih sporih
 • pripravo splošnih pogojev za objavo vsebin na spletnih straneh, forumih, družabnih omrežjih ipd.
 • pravno svetovanje glede pogodbenih odnosov v informacijski tehnologiji
 • pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z e-poslovanjem (splošni pogoji poslovanja, pravilnik o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti, izjave o izključitvi ali omejitvi odgovornosti, druga pravna obvestila, opozorila in izjave na spletnih portalih)
 • pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z odgovornostjo za vsebine na spletu – interno korporativno komuniciranje (politika spletnega komuniciranja, pravilnik o korporativnem komuniciranju, izjave zaposlenih o seznanjenosti z internimi akti)
 • pripravo splošnih pogojev za objavo vsebin na spletnih straneh, forumih, družabnih omrežjih ipd.
 • pravno svetovanje in zastopanje v zvezi s svobodo izražanja na spletu
 • pravno svetovanje in pripravo aktov glede varovanja osebnih podatkov v elektronskih okoljih
 • pravno svetovanje in pripravo aktov glede varstva poslovnih skrivnosti in občutljivih podatkov
 • pravno svetovanje in pripravo aktov v zvezi z e-nadzorom nad delom zaposlenih ob hkratnem spoštovanju zasebnosti na delovnem mestu
 • pravno svetovanje in pripravo aktov v zvezi z e-arhiviranjem in e-hrambo podatkov in dokumentov
 • pravno svetovanje in pripravo aktov v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja
 • pripravo različnih zahtevkov za pravno varstvo osebnih pravic posameznikov ter ugleda in dobrega imena gospodarskih družb (več v zavihkih „medijsko pravo“ in „pravo varstva človekovih pravic“)

Zaupanje

Pravne izzive in zastopanje pravnih interesov nam zaupajo številne domače in tuje stranke s področij:

 • bančništva
 • trgovine
 • energetike
 • okoljevarstva
 • informacijske tehnologije
 • medijev
 • razvoja nepremičninških in večjih gradbenih projektov
 • zavarovalništva
 • in številni drugi