Aljoša Kovač
Strokovni sodelavec

Jeziki:
angleški in madžarski jezik

Aljoša Kovač je leta 2020 diplomiral na Evropski pravni fakulteti Nove univerze, kjer trenutno zaključuje magistrski študij. Tema njegovega magistrskega dela so pravice manjšinskih delničarjev v sodni praksi slovenskih sodišč. Tekom študija je izkušnje pridobival v pravni službi večje gospodarske družbe, na sodišču, v mednarodih odvetniških pisarnah in v odvetniški pisarni, ki je specializirana na področju insolvenčnega prava, preden se je februarja 2023 pridružil Odvetniški družbi Zidar Klemenčič, o.p., d.o.o.