Gregor Goldinskij
Odvetnik

Jeziki:
angleški, nemški in hrvaški jezik

Gregor Goldinskij je od zaključka izobraževanja aktiven v odvetništvu. V letu 2017 je pridobil naziv Magister ekonomskih in poslovnih ved s strani Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru. Deluje pretežno na področju civilnega, pogodbenega, stvarnega, gospodarskega in upravnega prava. Pri svojem delu svetuje domačim in tujim strankam in jih po potrebi zastopa pred sodiščem in drugimi državnimi organi. Kot odvetnik se je Odvetniški družbi Zidar Klemenčič, o.p., d.o.o. pridružil pozimi 2023.