Manca Pirc Vargec
Odvetnica

Jeziki:
angleški, francoski, hrvaški, nemški jezik

Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2010 se je kot pripravnica zaposlila v Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič, kjer je svoje delo po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2013 nadaljevala kot odvetniška kandidatka, od leta 2015 pa tudi kot odvetnica. Ukvarja se predvsem s primeri s področja medijskega, gospodarskega, insolvenčnega in civilnega prava.