Maruša Varl, LL.M.
Odvetniška kandidatka

Jeziki:
angleški, francoski jezik

Po končanem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki ga je zaključila s prejemom Zlate listine za izjemen študijski uspeh leta 2012, je karierno pot pričela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Od meseca marca 2013 do junija 2014 je na istem sodišču opravljala nalogo vodje sodniških pripravnikov, hkrati pa je sodniško pripravništvo od aprila do avgusta 2013 opravljala tudi na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

Po opravljenem pravniškem državnem izpitu leta 2014 in nadaljevanju doktorskega študija na Pravni fakulteti v Ljubljani, je leta 2015 na Univerzi v New Yorku (New York University - School of Law) kot prejemnica štipendije Hauser Global Scholarship zaključila magistrski podiplomski študij prava (LL.M.).

Aprila 2016 se je pridružila Odvetniški pisarni Zidar Klemenčič, kjer opravlja delo odvetniške kandidatke.