Živa Okretič
Odvetnica

Jeziki:
angleški, nemški, hrvaški, srbski, italijanski jezik

Po diplomi z odliko / cum laude na Pravni fakulteti v Ljubljani in po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je leta 2009 zaposlila kot višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Nadaljevala je podiplomski študij na področju civilnega prava in pridobila naziv magister pravnih znanosti. Zaposlena je bila kot pravna svetovalka v Družbi za upravljanje terjatev bank, nato pa še v SKB banki d.d. Leta 2020 je pridobila naziv odvetnice. Specializirana je za področja civilnega, gospodarskega, družinskega in delovnega prava.