Janja Zorko
Odvetniška kandidatka

Jeziki:
angleški, hrvaški in nemški

Janja Zorko je na Pravni fakulteti v Ljubljani z odliko magistrirala leta 2020. V odvetništvu deluje od leta 2019 dalje, predhodno znanje in izkušnje je pridobivala v eni izmed uglednejših odvetniških pisarn v Sloveniji ter na Višjem sodišču v Ljubljani. Pravniški državni izpit je opravila leta 2022. Odvetniški družbi Zidar Klemenčič o.p., d.o.o. se je pridružila novembra 2023. Deluje pretežno na področju civilnega, okoljskega in delovnega prava. Svetuje domačim in tujim strankam, jih zastopa v sodnih postopkih ter pred inšpekcijskimi in drugimi organi.