Trgovanje, konkurenčno pravo in pravo Evropske unije

Konkurenčna pravila, omejevalni sporazumi in podobna ravnanja ter pravila, ki se nanje nanašajo, postajajo z razmahom prava Evropske unije vse kompleksnejše pravno področje, ki zahteva strokovno znanje in dobro poznavanje konkurenčnih pravil in prava Evropske unije. Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič ponuja kakovostne storitve, ki gospodarskim družbam ob spoštovanju ustrezne zakonodaje omogočajo nemoteno poslovanje. S tem se izognejo morebitnim pravnim težavam in dodatnim stroškom.


Naši pravni strokovnjaki so specializirani za:

 • pravno svetovanje in pravno pomoč v primerih nelojalne konkurence
 • pravno svetovanje in pravno pomoč v primerih omejevanja konkurence in zlorabe prevladujočega položaja na trgu
 • zastopanje in pravno pomoč v postopkih pred Agencijo za varstvo konkurence
 • pravno svetovanje in pripravo aktov v zvezi s postopki pred Agencijo za varstvo konkurence

Zaupanje

Pravne izzive in zastopanje pravnih interesov nam zaupajo številne domače in tuje stranke s področij:

 • bančništva
 • trgovine
 • energetike
 • okoljevarstva
 • informacijske tehnologije
 • medijev
 • razvoja nepremičninških in večjih gradbenih projektov
 • zavarovalništva
 • in številni drugi