Ustavno pravo

Z bogatimi izkušnjami pomagamo pri uveljavljanju pravnih interesov fizičnih in pravnih oseb na področju varstva človekovih pravic ali drugih ustavnopravnih vprašanj. Zagotavljamo pravno svetovanje in pomoč, usmerjeno k reševanju ustavne problematike v postopkih pred rednimi organi ter v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in Evropskim sodiščem za človekove pravice, kjer beležimo številne uspešne primere.


Naši pravni strokovnjaki so specializirani za:

 • pripravo in vlaganje ustavnih pritožb
 • zastopanje v postopkih pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije
 • vlaganje predlogov za zadržanje predpisov in predlogov za izdajo začasnih odredb
 • vlaganje pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti predpisov ali splošnih aktov
 • vlaganje tožb in predlogov za izdajo začasnih odredb na Upravnem sodišču Republike Slovenije zaradi kršitev človekovih pravic ter uveljavljanje kršitev v postopkih pred upravnimi in sodnimi organi
 • vlaganje pritožb na Evropskem sodišču za človekove pravice

Zaupanje

Pravne izzive in zastopanje pravnih interesov nam zaupajo številne domače in tuje stranke s področij:

 • bančništva
 • trgovine
 • energetike
 • okoljevarstva
 • informacijske tehnologije
 • medijev
 • razvoja nepremičninških in večjih gradbenih projektov
 • zavarovalništva
 • in številni drugi